Cookieverklaring

Fysiotherapie het Weeshuis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer bij een later bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden.

De cookies worden onder meer gebruikt voor het meten van gebruikersgegevens van de website (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid daarvan (bijvoorbeeld om na te gaan voor welke onderwerpen bezoekers de meeste belangstelling tonen) alsmede de vereenvoudigde werking van de website. Dergelijke functionele cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welk aard dan ook. Er worden echter ook cookies gebruikt om de werking van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker (bijvoorbeeld door koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren). Op grond van die analyse kan Fysiotherapie het Weeshuis de website en haar dienstverlening verbeteren. Fysiotherapie het Weeshuis hanteert sessiecookies. Sessiecookies kunnen worden gebruikt om het navigeren op een website te vergemakkelijken. Zij worden zodra je de browser afsluit weer van uw computer verwijderd.

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren door je browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zijn na weigering van cookies echter niet bruikbaar.